Splošni pogoji

Cenik skupinskih vadb velja od 1.09. 2017 dalje, (v ceno vadbenih kart je zajetih mnogo stroškov. Stroškov o katerih niti ne razmišljamo, dokler jih nismo primorani plačevati. Povzemam samo nekatere, ki so del mojega dela in brez katerih vam ne bi mogla nuditi tega kar vam: naše strokovno delo in velika odgovornost do dela z vami, licenciran kader, najemi prostorov in drugi stroški povezani s samo izvedbo vadb, velika mera pozitivne energije!

Veljavnost mesečne karte skupinskih vadb je 30 dni, 3-mesečne 90 (od datuma nakupa – z začetkom katerikoli dan v mesecu), po preteku karte neizkoriščenih ur ni mogoče koristiti. Število obiskov skupinskih treningov pa pomeni, koliko obiskov lahko koristite na poljubnih terminih v času veljavnosti karte, torej v času 1 meseca od dneva nakupa.

Veljavnost nakupa semi/individualne ure je 30 dni od dneva nakupa.
Po preteku karte neizkoriščenih semi/individualnih ur ni mogoče koristiti. Z zdravniškim opravičilom je neizkoriščene semi/individualne ure možno podaljšati še štiri tedne od preteka veljavnosti karte.

Vse karte so neprenosljive in neizmenljive

Vračilo denarja za neizkoriščene karte ni možno

V primeru izredne opravičene odsotnosti (bolezen ali poškodba), ki je daljša od 14 dni, se ob pravočasni predložitvi pisne dokumentacije (v roku 7 dni od zadnjega dneva izostanka) karta v dogovoru z vodjo storitev izjemoma podaljša, v primeru dopustov ali podobnih neupravičenih razlogov se karte izjemoma ne podaljšujejo

V  primeru, da vnaprej veste, da se ne boste mogli udeležiti določenih vadb v tekočem (plačanem) mesecu lahko koristite plačane ure na drugih lokacijah po Posavju v tekočem (plačanem) mesecu/obdobju, potrebna je le predhodna pisna prijava po e-pošti (hello@nezkakoritnik.si) ali po telefonu 040 429 442. Po preteku veljavnosti karte neporabljene ure propadejo.

Z uporabo spletne strani www.nezkakoritnik.si uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

Če se vadbe v sezoni ne izvajajo zaradi praznikov ali drugih dogodkov (dopust), se veljavnost kart ustrezno podaljša

Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za podjetja. Vse cene so v Eur.

Z investicijo v kateri koli informacijski proizvod, program, svetovalni paket, drugo storitev ali ponudbo se zavezujete, da boste v opredeljenih rokih opravili dogovorjeno (na primer posredovali določene informacije, nujne za uspešno sodelovanje) oziroma uredili plačilo, zato da bo sodelovanje potekalo brez zapletov, produktivno in v prijetnem vzdušju, in bo vaša celotna izkušnja z društvom več kot pozitivna.

Vsi informacijski proizvodi, programi in svetovalni paketi društva se plačajo vnaprej oziroma skladno s pogoji, predstavljenimi na sestanku, telefonskem ali osebnem, v relevantnem prodajnem pismu oziroma na drugih straneh spletnega mesta.

Cene informacijskih proizvodov, programov in svetovalnih paketov niso predmet pogajanja. Investicija v katerikoli informacijski proizvod, program in svetovalni paket je zavezujoča in NI VRAČLJIVA.

Pridružujemo si pravico do sprememb cen in programa storitev

Spletno mesto podjetja Športne storitve, Petra Nežka Koritnik s.p. (v nadaljevanju podjetje) je sestavljeno iz različnih strani, ki jih upravlja in so v lasti podjetja. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta določajo drugače. Podjetje si pridružuje pravico, da občasno, brez predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran www.nezkakoritnik.si, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Dostop do spletne strani www.nezkakoritnik.si je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Ponudnik pa si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti

Uporaba spletnega mesta: Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako pa ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Pogoj za uporabo spletnega mesta je vaša zaveza, da ga ne boste uporabljali v namene, ki so v teh splošnih pogojih navedeni kot protizakoniti ali prepovedani.

Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi ga lahko kakor koli (p)oškodovali, poleg tega pa ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno dovoljen ali na voljo na spletnem mestu.

Izpolnjevanje obrazcev in objavljanje komentarjev na spletnem mestu je zaželeno ob spoštovanju določenih pravil, sicer vaš vnos ne bo odobren, z neprimernim vedenjem pa si boste onemogočili nadaljnje sodelovanje.

Z uporabo spletnega mesta se zavezujete, da NE BOSTE:

  • obrekovali, grozili, žalili ali kako drugače nesprejemljivo postopali proti drugim uporabnikom spletnega mesta ali podjetju,
  • objavljali neprimernih, nezakonitih ali neprimernih tem, imen in informacij;
  •  oglaševali ali ponujali prodaje ali nakupa izdelkov ali storitev za katerikoli poslovni namen, razen če so taka sporočila izrecno dovoljena na posamezni strani spletnega mesta;
  • kršili veljavne zakonodaje in predpisov;
  • na kakršen koli način zavestno škodili drugim uporabnikom ali podjetju, ali jih vznemirjali.
    Pošiljanje nezahtevanih promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem
    mestu, ni dovoljeno.

Društvo si pridržuje pravico, da iz baze (mejling liste) podjetja brez predhodnega opozorila odstrani uporabnike, ki grobo kršijo te splošne pogoje.

Prav tako si podjetje pridržuje pravico, da kadarkoli razkrije osebne podatke uporabnikov, če to zahteva veljavna zakonodaja, predpisi, pravni postopek ali pristojni organi, oziroma da ureja, zavrne objavo ali odstrani poljubne informacije ali materiale, delno ali v celoti, po svoji lastni presoji. Podjetje ne uveljavlja lastništva nad informacijami, ki jih navedete na spletnem mestu – kar je vedno popolnoma prostovoljno in ni plačljivo, vendar z objavo dovolite uporabo tega, kar ste predložili, v okviru poslovanja, vključno s pravicami – brez omejitve – do: kopiranja, distribucije, prenosa, javnega prikaza, javnega izvajanja, razmnoževanja, urejanja, prevajanja in preoblikovanja predloženega; dovolite pa tudi objavo svojega imena v zvezi s tem, kar ste predložili (denimo priporočilo, mnenje, predlog).

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Ponudnik  za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje  pridobljene uporabnikove podatke.

ODPOVED ODGOVORNOSTI
Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z uporabniško izkušnjo na spletnem mestu nezkakoritnik.si, niti v zvezi z vsebinami in postopki dela s strankami in komunikacije s prijavljenimi v bazo podjetja.

Na nasvete, ki jih prejmete na spletnem mestu (oziroma prek povezav na druge spletne strani in spletna mesta), v informacijskih proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, se ne zanašajte v zvezi z osebnimi, zdravstvenimi, finančnimi ali pravnimi odločitvami. V teh primerih se posvetujte z ustreznim strokovnjakom, ki vam bo dal nasvet, primeren za vaš položaj.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so” brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, društvo ni odgovorno za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta. Podjetje tudi v nobenem primeru ni odgovorna za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in strank, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov na spletnem mestu, v informacijskih programih in proizvodih oziroma svetovalnih paketih, saj ste za implementacijo/uporabo naučenega in presojo, ali bi vam osebno taka implementacija koristila, odgovorni sami.

MERODAJNO PRAVO
Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije. Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

SPREJETJE SPLOŠNIH POGOJEV
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s splošnimi pogoji, pišite na elektronski naslov hello@nezkakoritnik.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času. Če tudi potem ne boste zadovoljni s splošnimi pogoji poslovanja, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto nezkakoritnik.si, kajti zadnje, kar bi si želeli je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni.

Osebna izkaznica:  Športne storitve, Petra Nežka Koritnik s.p., Radež 6a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, Slovenija Telefon: 040 429 442, e-naslov: hello@nezkakoritnik.si,  kontaktna oseba: Petra Nežka Koritnik