Varstvo zasebnosti

Izjava o varstvu zasebnosti

Podjetje Športne storitve, Petra Nežka Koritnik s.p., Cesta 4. julija 59 8270 Krško, (v nadaljevanju: podjetje) ščiti vašo zasebnost in vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem, in jih obravnava kot zaupne. Z njimi ravna pošteno in zakonito, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).

V kolikor bi želeli prenehati prejemati kakršna koli sporočila podjetja in torej izbrisati svoje podatke iz baze/mejling liste podjetja, lahko to storite s klikom na povezavo »ODJAVA« koncu katerega koli sporočila podjetja, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov hello@nezkakoritnik.si in zahtevate odjavo.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerih koli osebnih podatkov, ki ga izvaja podjetje Športne storitve, Petra Nežka Koritnik s.p., Cesta 4. julija 59, 8270 Krško (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov
Vaše podatke zbiramo in hranimo v različne namene, na podlagi 5. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR (v uporabi od 25.5.2018), vendar vselej zgolj v te namene in zgolj v takšnem obsegu, ki je potreben za doseg teh namenov.
Podjetje zbira, obdeluje in hrani osebne podatke na podlagi pogodbe, privolitve oziroma soglasja, zakona in/ali upravičenega interesa, da lahko izvrši pogodbene obveznosti (poslovna komunikacija, ki se nanaša na strankin nakup ali prijavo na prejemanje izobraževalnih ter promocijskih vsebin), vključno z obveščanjem, neposrednim trženjem in oglaševanjem (ekskluzivna vabila), segmentiranjem za po meri ukrojene koristne vsebine na spletnem mestu, prek mejla in v oglasih na družabnem spletu, ter izvajanjem aktivnostih v računovodske namene. Za tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil), kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (npr. ko vam pošljemo e-pošto v primeru, vadba odpade ali se spremeni urnik ipd.);

Nihče na mejling listo oziroma v bazo podjetja ni dodan brez njegove izrecne pisne privolitve, prostovoljne prijave prek spletnega obrazca ali na pogodbeni podlagi.

Podjetje uporablja osebne podatke za pošiljanje brezplačnih vsebin in ponujanje plačljivih storitev in izobraževanj prek naslednjih kanalov: elektronska pošta, pošta, telefon.

Spletno mesto nezkakoritnik.si (in vse z njim povezane samostojne strani) pomaga prilagoditi spletno izkušnjo z uporabo piškotkov. Piškotek je besedilna datoteka, ki jo na trdi disk postavi strežnik spletnega mesta. S piškotki ni mogoče zaganjati programov ali dostavljati virusov v računalnik. Piškotki so enolično dodeljeni posamezniku, bere pa jih lahko le spletni strežnik v domeni, ki je izdala piškotek za tega posameznika. Njihova uporaba je na spletnem mestu namenjena zlasti izboljšavi vsebin in ponudbe na podlagi analize obiska in priljubljenosti posameznih strani. Če želite, lahko piškotke na svojem računalniku kadar koli onemogočite. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletnega mesta onemogočene.

Osebni podatki, ki so predmet varstva zasebnosti


Za potrebe poslovanja in spletnega mesta nezkakoritnik.si društvo zbira osebne podatke, kot so e- naslov, ime, priimek, domači ali službeni naslov, telefonska številka, in podatke o stranki (zlasti za izdajanje predračunov in računov ter izvajanje kakovostnega svetovanja), zaradi deljenja koristnih brezplačnih informacij, opravljenih transakcij(predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, način plačila, datum plačila, podatki o izdanem računu) ali obveščanja o(b) kaki drugi priložnosti. Vaše podatke uporabljamo tudi za enega ali več navedenih namenov; sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe (za kar imamo pravno podlago po pogodbi), komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja, za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani. Zlasti je zbiranje in procesiranje vaših podatkov ključno za zagotavljanje naših storitev v primernem obsegu in na primerni ravni kvalitete.

Zbiranje vaših podatkov nam v prvi vrsti omogoča sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe ter komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja in reševanje sporov.
Ker nam določeni podatki veliko povedo o vašem zadovoljstvu z našimi storitvami, pa nam zbiranje podatkov za statistične analize o prodaji našega blaga, o uporabi naših spletnih strani in obiskanosti naših vadb omogoča, da razširjamo, izboljšujemo in spreminjamo našo ponudbo ter skrbimo za splošno raven kvalitete naših storitev.

Vaše podatke seveda zbiramo tudi z namenom trženja in oglaševanja. Tako vas lahko preko e-pošte, navadne pošte ali SMS sporočil obveščamo o novih ponudbah in vas povabimo k uporabi naših storitev (zlasti preko pošiljanja PILATESnovičnik).
Poleg tega vam preko zbiranja in obdelave vaših podatkov (denimo vaših gibalnih ovir ali zdravstvenih težav) lahko ponudimo vsebine, ki vas zanimajo, poskrbimo, da je vadba prilagojena vašim individualnim lastnostim, ter se prilagajamo vašim željam. Tako podatke zbiramo tudi za namen tržnega komuniciranja, izjemoma tudi na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil, preko oblikovanja uporabniških profilov oziroma razvrščanja v skupine, od katerih lahko vsaka prejema tržno komunikacijo z drugačno vsebino. Pri oblikovanju profilov spremljamo tudi posameznikovo aktivnost (kot npr. čas, ki ga posameznik preživi na določeni vsebini, katere vsebine ga zanimajo in odpiranje e-poštnih sporočil) ter frekvenco in vrednost preteklih nakupov.
V kolikor bomo pričeli vaše podatke obdelovati v kak nov namen, ki ni naveden zgoraj, vas bomo o tem dodatno obvestili.

Podatki, ki jih sami prostovoljno razkrijete za objavo na spletnem mestu – na primer v svojih komentarjih k prispevkom ali v svojem mnenju – niso predmet varstva zasebnosti.
Podjetje ne zbira podatkov od oseb, mlajših od 18 let, če mu je znano, da so mladoletne, in sicer dokler posredovanja podatkov ne odobri njihov zakoniti zastopnik. Ta lahko kadar koli zahteva vpogled v podatke, ki jih je mladoletnik posredoval podjetju, in zahteva, da se odstranijo iz baze podjetja.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja uresničevanje pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, največ pa v enem mesecu od prejema zahtevka na e-naslov hello@nezkakoritnik.si.

Te pravice so:

  • Pravica do dostopa do podatkov (na posameznikovo zahtevo podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov v obdelavi oziroma hrambi)
  • Pravica do popravka (netočnih podatkov ter dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov)
  • Pravica do izbrisa (t. i. pravica do pozabe)
  • Pravica do omejitve obdelave
  • Pravica do prenosljivosti podatkov (za posredovanje drugemu upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki)
  • Pravica do ugovora (na primer obdelavi podatkov za namene trženja in profiliranja; če trženje temelji na dani privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede z njenim preklicem).
  • Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov (pri podjetju, pri Informacijskem pooblaščencu)

Rok hrambe


Vaše podatke hranimo na način in v obliki, ki omogoča dostop in obdelavo vaših identifikacijskih podatkov zgolj za tisto omejeno količino časa, ki je nujno potrebna za dosego namena, zaradi katerega se vaši podatki zbirajo in/ali obdelujejo.
Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh.
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.
Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
Po poteku roka hrambe osebne podatke uničimo, torej učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

Varstvo zasebnosti in razkritje podatkov

Podjetje vaše osebne podatke brez opozorila razkrije le, če to zahteva zakonodaja ali v dobronamernem prepričanju, da je to potrebno za: (a) delovanje v skladu z zakonodajo ali pravnimi postopki; (b) ščitenje in varovanje pravic ali lastnine spletnega mesta in podjetja, ter za (c) delovanje v nujnih okoliščinah za varovanje osebne varnosti uporabnikov spletnega mesta ali javnosti.
Podjetje ne prodaja in ne daje v najem ali zakup seznamov svojih potencialnih strank oziroma strank drugim društvom/podjetjem, razen s tistimi, ki so na pogodbeni ravni vključeni v poslovni proces, denimo v plačilo, v pošiljanje e-pošte ali navadne pošte, v pomoč pri administraciji, v skrb za stranke, v urejanje dostave, v prodajo in trženje, ipd. Vsem tem drugim osebam oziroma podjetjem je prepovedano uporabljati te osebne podatke v kateri koli drug namen, ki ni zagotavljanje storitev podjetja. Vaše osebne podatke so zavezani uporabljati enako skrbno kot podjetje.
Naša obveznost je, da zagotovimo varno, transparentno zbiranje in obdelavo podatkov, skladno z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, ki zavaruje vašo pravico do zasebnosti. Pri tem nosimo veliko odgovornost za zagotavljanje vseh vaših pravic, zlasti za zagotovitev varnosti in zasebnosti.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.
Vaše pravice in njihova zaščita, skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov Evropske Unije (GDPR) – Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica.

Informirana izrecna privolitev

Skladno z novo Uredbo ste vi tisti, ki imate kontrolo nad tem, kdo zbira in obdeluje vaše podatke, kako in zakaj.

Za zbiranje in obdelavo vaših podatkov, ki niso nujno potrebni za sklenitev in izvrševanje pogodbe z nami oz. jih ne zbiramo na podlagi katere od drugih pravnih podlag, ki so naštete zgoraj, zato potrebujemo vaše prostovoljno, iskreno, izrecno, nedvoumno dovoljenje.

Pred podajo dovoljenja si morate dobro prebrati celotno Politiko varstva osebnih podatkov Podjetja Športne storitve Petra Nežka Koritnik s.p., zlasti glede vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo, namenov, za katere jih zbiramo in vaših pravic, kot so navedene v nadaljevanju.

Če nam ne podate dovoljenja za zbiranje in obdelavo vaših podatkov, ki sicer niso nujno potrebni za sklenitev in izpolnjevanje dogovora z nami, torej za dostop do naših osnovnih storitev, vam je kljub temu lahko dostop do določenih storitev onemogočen ali kvaliteta vaše izkušnje z nami močno okrnjena. Če nam denimo ne želite zaupati svojega priimka, vas ne moramo vpisati v naš klub kot člana; če nam ne zaupate vaših zdravstvenih težav, bo lahko vadba za vas neprimerna ali celo škodljiva; in podobno.

V kolikor pride do kršitev z naše strani, glede na naše spodaj navedene obveznosti, lahko o tem nemudoma obvestite pristojne državne organe.

Možnost umika dovoljenja

Čeprav podate svojo privolitev v zbiranje vaših podatkov, lahko od tega kadarkoli odstopite oz. kadarkoli umaknete dovoljenje s preprosto pisno izjavo – lahko v fizični obliki ali preko elektronske pošte. Izjava nima predpisane vsebine, iz nje mora biti zgolj razvidno, kdo ste in da umikate soglasje za naše zbiranje in obdelavo podatkov. Posledično moramo takoj prenehati z zbiranjem vaših podatkov.

Transparentnost in dostop do podatkov ter izročitev in popravek

Po novi Uredbi ste upravičeni do jasne, pregledne, lahko dostopne informiranosti o tem, ali, kako in v kakšen namen ter katere od vaših podatkov podjetje zbira in obdeluje.

Vse informacije v zvezi s tem morajo biti podane v jasnem, nedvoumnem, laiku razumljivem jeziku.

Kadarkoli lahko od nas zahtevate informacije v zvezi z zbiranjem podatkov oz. v zvezi s samimi podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, in sicer: namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
Kadarkoli lahko od nas zahtevate, da vam v roku 1 do izjemoma največ 3 mesecev brezplačno omogočimo dostop do vaših podatkov ali vam v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki izročimo vse podatke, ki smo jih zbrali o vas s pravico, da te podatke posredujete tretji osebi, brez da bi vas mi pri tem ovirali.
Pri tem ste upravičeni do ene (brezplačne) kopije vaših osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
Zahtevate lahko tudi, da vaše podatke mi sami prenesemo komu drugemu – tretji osebi ali organizaciji, denimo konkurenčnemu ponudniku.
Kadarkoli med samim zbiranjem podatkov lahko zahtevate popravek oz. dopolnitev napačnih ali nepopolnih podatkov o vas, ki jih hranimo. Na vašo zahtevo se bomo odzvali v roku 1 meseca oz. v roku 2 mesecev v primeru kompleksnejših zahtev.

“Pravica do pozabe” oz. zahteva po izbrisu podatkov
Kadarkoli lahko od nas zahtevate, da vse do sedaj zbrane podatke o vas v celoti izbrišemo, če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, zlasti kadar so bili podatki pridobljeni nezakonito ali kadar njihova hramba ni več potrebna v povezavi z namenom, za katerega so bili podatki zbrani, pa tudi, kadar za hrambo vaših podatkov ni več pravne podlage, denimo če umaknete svojo privolitev za zbiranje in obdelavo podatkov ali ugovarjate obdelavi podatkov.
Poleg tega lahko iz enakih razlogov omejite vašo privolitev zgolj na določene načine obdelave podatkov, ali ugovarjate določenemu obsegu obdelave ali prenosa podatkov.
Tako lahko zahtevate prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
Zahtevate lahko omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kadar:
oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Poleg tega imate pravico zahtevati tudi, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravica, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu
Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov, se lahko obrnete na pristojne uradne organe.

Postopek uveljavljanja pravic
Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Veljavnost izjave o varstvu zasebnosti, vprašanja in reševanje sporovIzjava o varstvu zasebnosti začne veljati 11.septembra 2018.
Društvo lahko občasno posodobi to izjavo o varstvu zasebnosti, zato vas poziva, da jo redno pregledujete in ste tako vselej na tekočem, kako so zaščiteni vaši podatki. Datum zadnje posodobitve je naveden tik pod naslovom »Izjava o varstvu zasebnosti«.
Če imate kakršno koli vprašanje glede varstva zasebnosti in varovanja zaupnosti vaših podatkov, pišite na elektronski naslov hello@nezkakoritnik.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.
Če tudi potem ne boste zadovoljni s to izjavo in režimom varstva zasebnosti, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto, kajti zadnje, kar bi si želeli, je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni.
Izjava o varstvu zasebnosti je podvržena zakonodaji Republike Slovenije.
Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.
Če je kateri koli del te izjave o varstvu zasebnosti določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se šteje, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek izjave o varstvu zasebnosti pa ostane v veljavi.